logoEmpregoLista de admitidos e suplentes no curso AFD 2014/72 Confección e publicación de páxinas web.

 O curso comezará o luns 28 de abril ás 16:00 h.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter presentado a documentación de emenda no prado establecido para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014.

 

15006778 – CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Sistemas microinformáticos e Rede e Xestión Administrativa

 

Concurso de microrrelatosO Equipo de dinamización da lingua galega do CIFP Rodolfo Ucha (edlg) convoca este concurso para fomentar a expresión e a creación en lingua galega entre o alumnado do centro.

Cada participante elaborará ata dous microrrelatos en lingua galega dunha extensión máxima de 150 palabras, que deberán incluír en calquera posición o enunciado "E, de súpeto, a súa vida tronzou."

Os premios serán en metálico, en forma de tarxeta regalo ou bono para investir en calquera dos departamentos dunha das cadeas comerciais con máis presenza no territorio.

Os microrrelatos poderán enviarse ao enderezo sinalado ata 23 de abril, día mundial do libro.

Consulta as bases do concurso

Publicadas as listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014.
As persoas que  figuran na listaxe de solicitantes que precisan emendar a documentación achegada coa súa solicitude poden coñecer os erros detectados na súa solicitude na ligazón www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú <<Consulta e modificación de solicitudes>> indicando o número da súa solicitude e o seu PIN, ou tamén na sede onde presentou a solicitude. No seguinte documento pode ver como facelo: consulta de erros.

FPA matrícula pódese facer nos institutos de educación secundaria onde se imparta algunha modalidade de formación profesional e nos centros integrados de formación profesional, agás o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro no que só se pode presentar a solicitude para as probas de acceso a ciclos medios.

Os prazos para a inscrición van dende o 10 ao 21 de marzo para os ciclos superiores e dende o 31 de marzo ao 11 de abril para os ciclos medios 

As probas celebraranse o 7 de maio para o acceso a ciclos de grao superior e o 4 de xuño no caso dos ciclos de grao medio.

plan galego acreditación-sen marcoA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. No CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro acreditaranse as competencias da familia profesional de Administración é Xestión para as unidades de competencia correspondentes as cualificacións profesionais Actividades de xestión administrativa (ADG308_2) e Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela (ADG307_2), e para a familia de Informática e Comunicacións para as unidades de competencia da cualificación profesional Sistemas Microinformáticos (IFC0782_2).

Logo Trocolibro 2013O Trocolibro é un evento que terá lugar no centro o día 20 de decembro (para o réxime nocturno será o día 19) e no que está invitada a participar toda a comunidade educativa do centro.

Entre os días 10 e 16 de decembro irase creando unha pequena biblioteca en cada grupo cos libros que vaia achegando o alumnado.

Por cada libro achegado, o participante recibirá un ucha (o papel moeda creado para a ocasión) o día do trocolibro e cada ucha dará, á súa vez, dereito a retirar un libro. Os uchas só terán validez na xornada do trocolibro.

Consulta toda a información do Trocolibro.