O CENTRO – LOCALIZACIÓN E CONTACTO

DATOS DO CENTRO

Enderezo:
Avenida Castelao, nº 64 – 15406 Ferrol (A Coruña)
Tel. Central: +34 881 930 145
Tel. Oficina: +34 881 930 146
Fax: +34 881 930 165
e-Mail: cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
CIF: Q6555702G
Código de Centro: 15006778

HORARIO

PERÍODO LECTIVO

ACTIVIDADES LECTIVAS OFICINA

Mañás: 08:20h – 15:00h

Tardes: 16:00h – 22:30h

Mañás: 09:00h – 14:00h

Tardes (soamente os xoves): 16:00h – 19:30h

———————

MES DE XULLO

HORARIO CENTRO E OFICINA
Mañás: 09:00h – 14:00h

———————

MES DE AGOSTO

HORARIO CENTRO E OFICINA
Mañás: 10:00h – 13:00h
ISO 9001 CALIDADE

DE INTERESE