COÑECE O CENTRO

OFERTA EDUCATIVA

PROXECTOS E PROGRAMAS

A UN CLIC

Consellería de Educación
FP a Distancia
Proxecto vida activa e deportiva

OUTRA FORMACIÓN

Nas nosas redes

Canle Youtube CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Twitter CIBERSEGURIDADE CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

AVISOS DO CENTRO

 

RECOLLIDA DE TÍTULOS ACADÉMICOS

Xa se atopan na oficina do centro os títulos solicitados a fins do ano 2020 e ao longo de todo o ano 2021.

As persoas que os solicitaron poden pasar a retiralos en horario de oficina provistos do documento de identidade. En caso de que non acuda a persoa interesada, quen a represente deberá traer unha autorización asinada e mais a fotocopia do DNI do titulado/a xunto co seu propio documento identificador.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA o día das PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO superior (18 de abril)

– É imprescindible traer o documento oficial de identidade e a copia selada da folla da solicitude de inscrición

– Poderanse utilizar os seguintes materiais:

1.- Bolígrafos de tinta negra ou azul (ningunha outra cor)
2.- Calculadora científica, excepto que sexa programable, gráfica ou con capacidade para almacenar e transmitir datos. Soamente se pode empregar nas probas de Matemáticas, Física, Tecnoloxía industrial, Química e Economía da empresa
3.-  Lapis, compás, regra, escuadro e cartabón, para a proba de Debuxo técnico.

Non se admitirá ningún aparello capaz de recibir, transmitir nin almacenar información, como, por exemplo, teléfonos móbiles.

Información completa das probas premendo aquí

ÚLTIMAS NOVAS