Cursos AFD

 As “Accións formativas para desempregados” (AFD) teñen como obxectivo a inserción e reinserción laboral das persoas.

Unha vez asinado un novo convenio entre a “Consellería de Cultura, Educación e Universidade” e a “Consellería de Emprego e Igualdade”, o noso centro educativo foi autorizado para impartir 4 cursos AFD no ano 2021.

CURSOS 2021

ADGG0108 - Asistencia á dirección

Data comezo

Contidos: » Máis información

IFCD0111 - Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

Data comezo: 03/03/ 2021

Contidos: » Máis información

EOCO0108 - Representación de proxectos de edificación

Data comezo

Contidos: » Máis información

COMP0108 - Implantación e animación de espazos comerciais

Data comezo

Contidos: » Máis información