Cursos AFD

 As «Accións formativas para desempregados» (AFD) teñen como obxectivo a inserción e reinserción laboral das persoas.

Unha vez asinado un novo convenio entre a «Consellería de Cultura, Educación e Universidade» e a «Consellería de Emprego e Igualdade», o noso centro educativo foi autorizado para impartir 4 cursos AFD no ano 2021.

CURSOS 2021

ADGG0108 - Asistencia á dirección

Data comezo

Contidos: » Máis información

IFCD0111 - Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

Data comezo: 03/03/ 2021

Contidos: » Máis información

EOCO0108 - Representación de proxectos de edificación

Data comezo

Contidos: » Máis información

COMP0108 - Implantación e animación de espazos comerciais

Data comezo

Contidos: » Máis información