EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

Para obter unha formación que che permita elaborar documentación técnica de proxectos de edificación, realizar trazas de obra e xestionar o control documental para a súa execución e traballar como delineante, proxectista ou maquetista ven ao CS Proxectos de Edificación.

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE OS CICLOS

RÉXIME ORDINARIO