DEPARTAMENTOS

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

COMERCIO E MÁRKETING

EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

HOSTALARÍA E TURISMO

INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

DINAMIZACIÓN DE IDIOMAS

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL