CB INFORMÁTICA DE OFICINA

FAMILIA PROFESIONAL

Informática e comunicacións

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Título básico de Informática de Oficina

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

  • Auxiliar de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos.
  • Auxiliar de montaxe de periféricos e redes de comunicación de datos.
  • Auxiliar de tratamento, reprodución e arquivamento de documentos.

Plan de estudos

Primeiro curso

 Módulos Horas
 Ciencias aplicadas I 175
 Comunicación e sociedade I 206
 Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos 296
 Ofimática e arquivamento de documentos 233

Segundo curso

 Módulos Horas
 Comunicación e sociedade II 135
 Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos 206
 Ciencias aplicadas II 162
 Operacións auxiliares para a configuración e a explitación 205
 Formación en centros de traballo 320

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües