CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDADE EN CONTORNOS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

FAMILIA PROFESIONAL

Informática e comunicacións

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Certificación académica

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades dos sectores onde sexa necesario establecer mecanismos e medidas para a protección dos sistemas de información e redes de comunicacións.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son:

 • Experto/a en ciberseguridade.
 • Auditor/a de ciberseguridade.
 • Consultor/a de ciberseguridade.
 • Hacker ético.

  Plan de estudos

  Módulos Horas
   Incidentes en ciberseguridade 140
   Bastionado de redes e sistemas 160
   Posta en produción segura 120
   Análise forense informático 120
   Hacking ético 120
   Normativa de ciberseguridade 60

   

  IDIOMA

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües