Emprendemento

Actúa – IGAPE

Actúa – IGAPE

Programa EDUEMPRENDE-Actúa. A actividade emprendedora como chave para o teu futuro. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sensible á necesidade de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo aprobou en 2010 o Plan de...

Concurso Idea Emprende

Concurso Idea Emprende

Publicada a Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG 11 de marzo de 2019) pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.Comprende dúas...