Emprendemento

Actúa – IGAPE

Actúa – IGAPE

Programa EDUEMPRENDE-Actúa. A actividade emprendedora como chave para o teu futuro. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sensible á necesidade de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo aprobou en 2010 o Plan de...