Programa EDUEMPRENDE-Actúa. A actividade emprendedora como chave para o teu futuro.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sensible á necesidade de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo aprobou en 2010 o Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, EDUEMPRENDE.

EDUEMPRENDE-Actúa xorde en resposta á importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento persoal e profesional da xente nova para a mellora da competitividade e da empregabilidade, así como para a sensibilización da comunidade educativa cara a favorecer a introdución do espírito emprendendor no noso sistema educativo.

O pasado 20 de novembro no Salón de Actos do CIFP Rodolfo UCha celebramos a xornada Actúa – Edu emprende con participación de:

PArticiparon na cornada: IGAPE representado por Fátima Cachafeiro, o xerente de SEITURA 22 Anxo Zás e os emprendedores e ex-alumnos do centro: Roberto Hermida de Unigraf Iberia e Pablo Rivera da empresa 2KSystems. Moitas grazas a todos eles!

En twiter fichemos o seguimento da xornada: