Axudas para a FCT e FP Dual do 2022

No DOG do día 17/06/2022 convócanse axudas económicas para o alumnado que realiza a FCT ou FP Dual, coas características habituais: prazo de 31 días para presentar a solicitude, que se xestiona no centroo centro de traballo non poderá ser nin o do centro educativo nin...

Perfís profesionais

Os perfís profesionais de cada un dos ciclos formativos veñen determinados polo Decreto no que se establece o currículo respectivo e que inclúe as competencias profesionais do alumnado e as ocupacións e postos de traballo máis salientables. Administración e xestión CM...

Formación en centros de traballo

A Formación en Centros de Traballo é un período obrigatorio de prácticas non remuneradas en empresas para todo o alumnado da Formación Profesional co que se pretende completar a adquisición das competencias profesionais previstas e avaliar o desempeño en situacións...