SNY: Some News of the Year

SNY: Some News of the Year

Noticias e entrevistas en inglés e francés O alumnado de inglés e francés do centro fixeron preguntas a Mía Nelson, auxiliar de conversa de inglés, e a Pilar Molina, profesora de inglés que realizou una estancia lingüística en Canada. Por outra banda un alumno de...
Mobilidade ERASMUS en Portugal

Mobilidade ERASMUS en Portugal

Mercedes Valcarce, profesora de Administración e Finanzas e Asistencia á Dirección, viaxou a Portugal do 7 ao 11 de xuño para realizar unha actividade de “job-shadowing” enmarcada dentro do proxecto 2020-1-ES01-KA103-078405 do Programa ERASMUS+ do noso...