FCT

ACTUALIDADE

Perfís profesionais

Perfís profesionais

Os perfís profesionais de cada un dos ciclos formativos veñen determinados polo Decreto no que se establece o currículo respectivo e que inclúe as competencias profesionais do alumnado e as ocupacións e postos de traballo máis salientables. Administración e xestión...