Queda publicada no taboleiro de novas da entrada principal do centro a listaxe provisional de alumnado que está a realizar a súa FCT e ten dereito a axuda correspondente. A contía segue sendo de 2€ por xornada laboral realizada nunha empresa localizada fóra de Ferrol e nun concello que non coincida co de residencia do solicitante.

O prazo de reclamacións vai ata o 26 de novembro.