Autor: Roberto Romero

Medidas extraordinarias para a FCT 20-21

Como consecuencia da situación de pandemia, a Consellería de Educación ven de publicar unha serie de medidas extraordinarias a ter en conta para a realización de prácticas no curso 2020-2021. Sempre que sexa posible, optarase por un desenvolvemento ordinario da FCT. Cando non sexa posible, poderase: realizar a FCT parcialmente de xeito telemático reducir a

Axudas FCT setembro-decembro 2020

Queda publicada no taboleiro de novas da entrada principal do centro a listaxe provisional de alumnado que está a realizar a súa FCT e ten dereito a axuda correspondente. A contía segue sendo de 2€ por xornada laboral realizada nunha empresa localizada fóra de Ferrol e nun concello que non coincida co de residencia do

Axudas FCT 2019

No DOG do 21/05/2019 publicouse a ORDE pola que se convocan as axudas económicas para a realización da FCT ou da FP dual. Só ten dereito a axuda o alumnado que faga as prácticas en empresas de fóra do concello de Ferrol se non coincide co seu concello de residencia. Os prazos para a solicitudes

Axudas FCT setembro-outubro

Está publicado no taboleiro de novas da entrada principal do centro o listado definitivo de alumnado que está a realizar a súa FCT con dereito a axuda e as contías correspondentes. Podése consultar tamén aquí o documento PDF co listado.