Medidas extraordinarias para a FCT 20-21

Como consecuencia da situación de pandemia, a Consellería de Educación ven de publicar unha serie de medidas extraordinarias a ter en conta para a realización de prácticas no curso 2020-2021. Sempre que sexa posible, optarase por un desenvolvemento ordinario da FCT....

Axudas FCT setembro-decembro 2020

Queda publicada no taboleiro de novas da entrada principal do centro a listaxe provisional de alumnado que está a realizar a súa FCT e ten dereito a axuda correspondente. A contía segue sendo de 2€ por xornada laboral realizada nunha empresa localizada fóra de Ferrol...
Preguntas frecuentes sobre a FCT

Preguntas frecuentes sobre a FCT

Teño dereito a algunha axuda económica? En que empresas se pode facer a FCT? Cando se fai a FCT? Que horario se fai na empresa? Se no instituto hai vacacións, teño que ir á empresa? Como se asignan as empresas? Pódese cambiar de empresa unha vez comezada a FCT? Como...

Formulario de contacto para FCT

[contact-form to=”fct@cifprodolfoucha.es” subject=”Formulario de contacto WEB”][contact-field label=”Nome” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Correo electrónico”...