Erasmus+

O noso centro participa dende hai moitos cursos en proxectos Erasmus para formación práctica, que fai posible que o alumnado realice a FCT nun país estranxeiro dispoñendo dunha axuda económica. Os centros que queren enviar estudiantes en prácticas, teñen que estar en...

Medidas extraordinarias para a FCT 20-21

Como consecuencia da situación de pandemia, a Consellería de Educación ven de publicar unha serie de medidas extraordinarias a ter en conta para a realización de prácticas no curso 2020-2021. Sempre que sexa posible, optarase por un desenvolvemento ordinario da FCT....