CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS – DUAL

a impDATOS DO CICLO

Familia profesional: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000 (60% no centro educativo – 40% na empresa)
Código: ZMCOM02

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico en Comercialización de produtos alimentarios

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

Ámbito do comercio de produtos alimentarios, físico ou en liña, en calquera empresa ou organización, en tendas retallistas de alimentación ou nos departamentos correspondentes de grandes superficies, tanto por conta propia como por conta allea

 

  Plan de estudos

  Módulos profesionais a impartir no primeiro ano (2023-2024)

   Módulos Horas
   MP1609. Atención comercial en negocios alimentarios 107
   MP1613. Comercio electrónico en negocios alimentarios 133
   MP1606. Constitución de pequenos negocios alimentarios 107
   MP1616. Formación e orientación laboral 107
   MP0156. Inglés 160
   MP1607. Mercadotecnia do comercio alimentario 107
   MP1614. Ofimática aplicada ao comercio alimentario 132
   MP1615. Xestión dun comercio alimentario 107

  Módulos profesionais a impartir no segundo ano (2024-2025)

   Módulos Horas
   MP1608. Dinamización do punto de venda en comercios de alimentación 174
   MP1617. Formación en centros de traballo 410
   MP1612. Loxística de produtos alimentarios 175
   MP1611. Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados 245
   MP1610. Seguridade e calidade alimentaria no comercio 105

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües