CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

DATOS DO CICLO

Familia: Comercio e márketing

Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: CMCOM01

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico en actividades comerciais.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Este profesional exerce a súa actividade profesional no sector do comercio como: Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en “call centers”); axente de información e atención á clientela; caixeiro/a ou repoñedor/ora; operador/ora de “contact centers”; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda; xerente de pequeno comercio; técnico/a en xestión de existencias e almacén; xefe/a de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnico/a en loxística de almacéns; técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

  Plan de estudos

   

  Primeiro curso

   Módulos Horas
   MP0156. Inglés 160
   MP1226. Márketing na actividade comercial 160
   MP1229. Xestión de compras 80
   MP1231. Dinamización do punto de venda 160
   MP1232. Procesos de venda 160
   MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio 133
   MP1236. Formación e orientación laboral 107

  Segundo curso

   Módulos Horas
   MP1227. Xestión dun pequeno comercio 174
   MP1228. Técnicas de almacén 123
   MP1230. Venda técnica 123
   MP1234. Servizos de atención comercial 87
   MP1235. Comercio electrónico 123

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras).