As seguintes táboas amosan o calendario de exames de probas libres que se desenvolverán nos primeiros días do mes de setembro. O nome de cada módulo profesional contén unha ligazón á programación correspondente:

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA – Réxime modular

Módulo profesionalParte do exameDataHora
Formación e orientación laboralTeórico02/09/202017:00
Formación e orientación laboralPráctico04/09/202017:00
Operacións administrativas de compravendaTeórico 02/09/2020 19:00
Operacións administrativas de compravendaPráctico04/09/202019:00


CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS – Réxime ordinario

Módulo profesionalParte do exameDataHora
Xestión financeiraTeórico02/09/202009:00
Xestión financeiraPráctico04/09/202009:00
Ofimática e proceso da informaciónTeórico02/09/2020 12:00
Ofimática e proceso da informaciónPráctico04/09/202012:00
Formación e orientación laboralTeórico03/09/2020 09:00
Formación e orientación laboralPráctico07/09/2020 09:00
Comunicación e atención á clientelaTeórico03/09/2020 12:00
Comunicación e atención á clientelaPráctico07/09/2020 12:00


CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS – Réxime modular

Módulo profesionalParte do exameDataHora
Xestión financeiraTeórico02/09/202017:00
Xestión financeiraPráctico03/09/202017:00
Xestión da documentación xurídica e empresarialTeórico02/09/2020 19:30
Xestión da documentación xurídica e empresarial Práctico03/09/202019:30
Ofimática e proceso da información Teórico 02/09/2020 18:15
Ofimática e proceso da información Práctico 04/09/2020 17:00


COMERCIO E MÁRKETING

CS MÁRKETING E PUBLICIDADE – Réxime ordinario

Módulo profesionalParte do exameDataHora
InglésTeórico02/09/202009:00
InglésPráctico04/09/202009:00
Políticas de márketingTeórico02/09/2020 12:00
Políticas de márketingPráctico04/09/202012:00
Xestión económica e financeira da empresaTeórico02/09/2020 16:00
Xestión económica e financeira da empresaPráctico04/09/2020 16:00
Formación e orientación laboralTeórico03/09/2020 09:00
Formación e orientación laboral Práctico07/09/2020 09:00
Investigación comercialTeórico 03/09/202012:00
Investigación comercialPráctico 07/09/202012:00
Márketing dixitalTeórico 03/09/202016:00
Márketing dixitalPráctico 07/09/202016:00


INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES – Réxime ordinario

Módulo profesionalParte do exameDataHora
Seguridade informáticaTeórico02/09/202011:00
Seguridade informáticaPráctico03/09/202010:00


CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE – Réxime ordinario

Módulo profesionalParte do exameDataHora
Administración de sistemas operativosTeórico02/09/202008:200
Administración de sistemas operativosPráctico04/09/202008:20