CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA

FAMILIA PROFESIONAL

Administración e xestión

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico en Xestión administrativa

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Auxiliar administrativo/a.
 • Axudante de oficina.
 • Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos
 • Administrativo/a comercial.
 • Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal
 • Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.
 • Recepcionista.
 • Empregado/a de atención á clientela.
 • Empregado/a de tesouraría.
 • Empregado/a de medios de pagamento.

  Plan de estudos

  Primeiro curso

   Módulos Horas
   Operacións administrativas da compravenda 133
   Técnica contable 133
   Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 160
   Tratamento informático da información 267
   Formación e orientación laboral 107
   Inglés 160

  Segundo curso

   Módulos Horas
   Comunicación empresarial e atención á clientela 123
   Empresa e administración 123
   Empresa na aula 156
   Operacións administrativas de recursos humanos 123
   Tratamento da documentación contable 105
   Formación en centros de traballo 410

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües