CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA – DISTANCIA

FAMILIA PROFESIONAL

Administración e xestión

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico en Xestión administrativa

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Auxiliar administrativo/a.
 • Axudante de oficina.
 • Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos
 • Administrativo/a comercial.
 • Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal
 • Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.
 • Recepcionista.
 • Empregado/a de atención á clientela.
 • Empregado/a de tesouraría.
 • Empregado/a de medios de pagamento.

  OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS NO CURSO 2023-2024

  Módulos profesionais correspondentes ao primeiro curso

   Módulos Horas
   Operacións administrativas da compravenda 133
   Técnica contable 133
  Tratamento informático da información 267
  Formación e orientación laboral 107
  Inglés 160

  Módulos profesionais correspondentes ao segundo curso

   Módulos Horas
  Empresa e administración 123
   Tratamento da documentación contable 105

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües