Nos seguintes enlaces pódese consultar a información relativa ó proceso de admisión e matrícula, nas súas diversas modalidades, para o curso 2019-2020.

Pódese ampliar esta información no seguinte enlace:

www.edu.xunta.es/fp/ven-fp