Publicada a Orde do 7 de abril de 2021 (DOG do 16 de abril de 2021) pola que se convoca o concurso eduemprende Idea 2021, dirixido ao alumnado de ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos

Comprende dúas modalidades e os premios (3 categorías para cada modalidade) están valorados en 12.000€ :

Modalidade A: ciclos de grao superior
Modalidade B: ciclos de grao medio


A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes é ate o 17 de maio 2021, podes consultar as bases completas neste enlace: publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG).