Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria de 2019.

Maiores de 25 que non xustifican

Solicitantes con documentación apta para baremar

Solicitantes que necesitan enmendar a súa documentación

  • O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves día 21 de febreiro ao sábado día 2 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
  • Procedemento para presentar emenda de documentación ou reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde solicitou realizar o procedemento, anexando a documentación que corresponda. Será admisible tamén por correo certificado sempre que conste a data de envío. Tamén poderá enviar a reclamación e a documentación mediante sede electrónica.

Máis información neste enlace.