O alumnado do CSPE (Proxectos de Edificación) realizou o día 23  de xaneiro unha visita de obra no concello de Oleiros.

Se trata da construcción dunha vivienda unifamiliar construida co standar   Passivhaus, co que obtén un edificio de consumo enerxético casi nulo.

O noso alumnado tivo a oportunidade de coñecer os detalles da construcción de man do xefe de obra da empresa constructora Nuevedenueve  e do membro da dirección facultativa da obra Marcos Breijo.

O alumnado estivo acompañado polo profesorado do noso departamento: Humbelina Gómez López,  Isidro Doporto santos y  José Luís Méndez Otero.

https://passivehouse-international.org/upload/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf

https://nuevedenueve.com/

O alumnado visita as obras dunha vivenda unifamliar
O xefe de obra explica a construcción
No exterior da edificación