Os noso alumnado do Ciclo Superior de Guía, información e asistencia turísticas continúa coa súa viaxe por Portugal e a xulgar polas fotos que nos envían non están desaproveitando o tempo.

Xa van camiño de Guimarães e pronto estarán de volta.