Aínda queda algunha praza sen cubrir para este novo ciclo medio en modalidade dual no que ser percibe unha remuneración á vez que se aprende unha profesión.

As persoas interesadas, e que cumpran os requisitos, xa poden entregar no centro a súa solicitude para poder pasar á selección de admitidos por parte das empresas.