Convocatoria de reunións informativas sobre o proceso de selección da FP dual, previas ás entrevistas que realizarán as empresas colaboradoras entre os días 11 e 13 de xullo de 2023.

Terán lugar no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro nas seguintes datas e horas:

DÍAHORALUGARCICLO
Luns 109:30Salón de actosCS Administración e Finanzas
Luns 1011:00Aula 7CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
Luns 1012:00Aula 7CS Transporte e Loxística
Luns 1013:00Aula 7CM Comercialización de Produtos Alimentarios