AIM4VET é un proxecto Erasmus+ liderado pola Universidade da Coruña en colaboración coa Universidade do Minho e Univerza v Ljubljani, e cos centros de formación profesional Šolski Center Velenje, a Escola Secundária de Caldas das Taipas e o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro. 

Este proxecto ten por obxectivo o desenvolvemento de contidos de Intelixencia Artificial para adaptar a formación profesional  ao mundo laboral. 
Despois dun curso enteiro aprendendo a linguaxe de programación Python, coñecendo o simulador de Robobo e algoritmos de robótica sobre Intelixencia Artificial, toca viaxar a Eslovenia a intercambiar coñecemento cos socios do proxecto eslovenos e portugueses.

AIM4VET is an Erasmus+ project led by the University of A Coruña in collaboration with the Universites of Minho and Ljubljana, and with the vocational training centers Šolski Center Velenje, the Secondary School of Caldas das Taipas and the CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.

This project aims to develop artificial intelligence content to adapt vocational training to the labour market.
After a whole course applying robotics algorithms on Artificial Intelligence in Python and getting to know the Robobo simulator, it’s time to travel to Slovenia to exchange knowledge with slovenian and portuguese partners of the project.

Deseguido podedes ver algunhas imaxes do traballo feito : // Right away you can see some images of the work done:

O luns ensinando ao robot a aprender e o xoves chegando a Eslovenia para aprender outras áreas da AI. Chega a recompensa polo traballo realizado!

Teaching Robobo to learn on Monday, and arriving in Slovenia to improve AI training on Thursday. The reward for all the hard work is here!Eslovenos, portugueses e galegos traballamos xuntos no Šolski center Velenje

Slovenians, Portuguese and Galicians work together at Šolski center Velenje.Despois de ter traballado en robótica no Ucha, en Eslovenia toca aprender sobre intelixencia ambiental e visión artificial. 

After working on robotics at home, in Slovenia it’s time to learn about ambient intelligence and artificial vision.E para rematar a formación, o alumnado fixo unha posta en común dos coñecementos aprendidos nestes días nas diferentes áreas da IA traballada.

And finally, students shared the learned knowledge during these days in the different areas of AI.Porén non todas as xornadas foron só de  traballo. Tamén houbo tempo para coñecer a vila e o país e pasalo ben.

However, not all the days were only about work. There was also time to get to know the town and the country and have a good time.