O Premio “Jóvenes máshumano” é unha iniciativa da Fundación máshumano cuxo obxectivo principal é fomentar e apoiar o Talento Socialmente Responsable da mocidade.

Máshumano lanza este premio en colaboración co  INJUVE a través dunha convocatoria pública aberta para a mocidade de idades comprendidas entre 14 e 30 anos que, co seu talento, capacidade de innovación e creatividade, desenvolvan solucións aos retos expostos en cada convocatoria, a través de proxectos viables e sustentables que respondan as demandas reais de empresas e entidades máis humanas.

Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sustentables que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, etc.

Esta convocatoria ten por obxecto a selección de proxectos empresariais para o seu  mentorización, formación e presentación no evento final, que se celebrará en novembro de 2019 en Madrid.

Os proxectos seleccionaranse en función de diversos criterios, tales como: o carácter innovador da proposta, viabilidade económica, escalabilidade e políticas de responsabilidade social corporativa aplicadas a toda a cadea de produción da empresa ou entidade.

Os proxectos deberán atoparse como mínimo en fase de prototipado (produto mínimo viable ou equivalente) e baseados en dar solucións aos retos expostos en cada unha das categorías.

Establécense as seguintes categorías de participación:
– Premio Especial O Corte Inglés á innovación ao servizo do retail: Ideas e proxectos enfocados a innovar no sector do  retail (produtos sustentables, produtos ou servizos que cubran necesidades sociais, ideas de negocio responsables no  retail…).
– Premio Especial Bankinter á mellor solución para a integración e mellora do benestar das persoas con capacidades diferentes: Aplicacións e ferramentas destinadas a mellorar a calidade de vida e a integración de persoas con capacidades diferentes (apps accesibles, saúde e benestar, deseño de espazos…).
– Premio especial Fundación  máshumano á innovación social: Ideas e proxectos enfocados a innovar no sector social (emprendemento social, voluntariado corporativo, empresas socialmente responsables…).

O prazo de presentación estará aberto ata o 30 de xuño de 2019 ás 24:00 h.

Máis información en https://premiomashumano.com/