A Axencia Turismo de Galicia convoca os exames para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo de Galicia no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:
– Posuír algún dos seguintes títulos:
1º. Ciclo formativo de grao superior de formación profesional ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia.
2º. Grao ou diplomatura universitaria ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia.
3º. Mestrado oficial universitario, licenciatura ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia.
4º. Gran diploma de xestión e dirección de empresas hoteleiras.
5º. Diploma de xestión de empresas hoteleiras.
6º. Diploma superior en xestión hoteleira.
– Acreditar o dominio das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia e dalgunha lingua estranxeira, salvo que se opte por realizar a correspondente proba de idiomas

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU951C
Máis información no DOG do 27 de maio de 2019 e en www.turismo.gal 
xuridico.turismo@xunta.es