Xornada de acollemento

O vindeiro 3 de xuño de 2024 ás 09:30 horas celebrarase no centro a xornada de acollemento para as persoas matriculadas nas probas libres. O obxectivo da mesma é o de transmitir información sobre o desenvolvemento das probas así como aclarar as dúbidas que xurdan. Estímase que teña unha duración aproximada de 1 hora.

É importante lembrar que, tal e como se indica na convocatoria destas probas libres, a asistencia a esta xornada é de obrigado cumprimento para as persoas matriculadas en ditas probas polo que a non asistencia inxustificada á mesma, suporá a baixa de oficio nas probas e, polo tanto, a non posibilidade de presentarse ás mesmas.

Calendario de exames de probas libres

As probas de cada módulo constan de parte teórica e parte práctica. A parte teórica é eliminatoria polo que se comunicará o resultado a cada persoa matriculada.

O luns 3 de xuño de 2024 celebraranse as probas teóricas dos módulos profesionais transversais (Empresa e iniciativa emprendedora, FOL, Inglés) e o luns 10 de xuño de 2024 as probas prácticas de ditos módulos (para as persoas que superen a teóricas) segundo o seguinte horario:

PROBAS TEÓRICAS

MÓDULO PROFESIONALDATAHORA
FOL3 de xuño de 202410:30 horas – 12:30 horas
INGLÉS3 de xuño de 202412:30 horas a 14:30 horas
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA3 de xuño de 202416:00 horas – 18:00 horas

PROBAS PRÁCTICAS

MÓDULO PROFESIONALDATAHORA
FOL10 de xuño de 202408:30 horas – 10:30 horas
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA10 de xuño de 202410:30 horas – 12:30 horas
INGLÉS10 de xuño de 202412:30 horas – 14:30 horas

Estes horarios están incluídos nos calendarios de cada ciclo.

Actividades Físicas e Deportivas

CS ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVALigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–

Administración e Xestión

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVALigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓNLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZASLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–

Comercio e Márketing

CM ACTIVIDADES COMERCIAISLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAISLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–

Informática e comunicacións

CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEBLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–