• Instrucións e a asignación de centros e sedes para a realización das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-grao-superior-sedes-instrucions-para-sua-realizacion-convocatoria-2018

 

  • Listaxe definitiva de solicitudes e resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-grao-superior-listaxe-definitiva-solicitudes-exencions-convocatoria-2018