Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 26 de febeiro ao 1 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Listaxe provisional de inscrición e exencións

Máis información sobre a convocatoria