O vindeiro xoves 20 de abril de 2023 ás 9:00 horas, na entrada do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro comezará o chamamento das persoas inscritas para a celebración das probas de acceso a ciclos superiores.

MOI IMPORTANTE: Acudir co documento de identidade utilizado á hora da inscribirse nas probas (DNI, NIE, pasaporte, …) e mailo resgardo da solicitude da inscrición.

Instrucións para a realización das probas


Máis información sobre as probas