Publicada a listaxe provisional de cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior:

Listaxe provisional de cualificacións das persoas inscritas neste centro educativo (esta listaxe non inclúe as persoas que se inscribiron ás probas noutro centro aínda que realizaran ditas probas no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro)

Listaxe provisional de cualificacións das persoas inscritas en todos os centros de Galicia

Período de reclamación: do 10 ao 13 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Modelo de reclamación contra as cualificacións provisionais


Máis información sobre as probas