Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

A partir do 3 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2020-2021).

Listaxe de cualificacións definitivas

Máis información