Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do 20 ao 24 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos, no centro de inscrición.

Listaxe provisional de persoas inscritas neste centro educativo

Instrucións para obter o código persoal de consulta


Máis información sobre as probas