Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2022, así como as instrucións e a asociación de centros e sedes para a realización da proba.

Listaxe definitiva de persoas inscritas neste centro educativo

Instrucións para obter o código persoal de consulta

Lugares e sedes das probas

Instrucións para a realización das probas


Máis información sobre as probas