Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do 10 ao 15 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro de inscrición.

Acceso ás listaxes provisionais e á información sobre as probas