Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

No enlace seguinte pódese consultar a Resolución así como as datas de celebración das probas e información relativa ás mesmas:

http://www.edu.xunta.gal/fp/novas-datas-para-celebracion-das-probas-acceso-grao-medio-grao-superior-convocatoria-2020