Publicadas as listaxes definitivas de cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior:

Listaxe definitiva de cualificacións de grao medio

Listaxe definitiva de cualificacións de grao superior

A partir do día 26 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2019-2020).

Pódese atopar máis información sobre as probas de acceso aquí