Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2024.

A partir do 24 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2023-2024).

Cualificacións definitivas globais

Cualificacións definitivas das persoas inscritas neste centro educativo

Instrucións para obter o código persoal de consulta


Máis información sobre as probas