Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2023.

A partir do 22 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso a grao medio en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2022-2023).

Cualificacións definitivas das persoas inscritas neste centro educativo

Instrucións para obter o código persoal de consulta


Cualificacións definitivas en toda Galicia e máis información sobre as probas