O vindeiro 15 de outubro, ás 17:00 horas, farase a presentación do curso de especialización de Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información. Será de xeito presencial no centro.