Lémbrase a todas aquelas persoas (só menores de 28 anos) que teñan que realizar o pagamento do seguro escolar, que poderán facelo ingresando o seu importe (1,12€) na seguinte conta bancaria:

ES39 2080 0234 4130 4000 3005