Curso sobre adquisición de competencias para el acceso al mercado laboral

Curso sobre adquisición de competencias para el acceso al mercado laboral

El martes 18 de diciembre dará comienzo el curso sobre adquisición de competencias para el acceso al mercado laboral.

Esta actividad está dirigida a todo el alumnado. Es una actividad voluntaria y sujeta a registro previo por la capacidad limitada de nuestro salón de actos.

FAI A MALETA E MÓVETE CARA O TEU FUTURO

El curso se compone de 3 conferencias, 2 generales (sesiónes plenarias en el salón de actos) y 1 específica con empresas de cada familia profesional. La asistencia a estas 3 sesiones formativas genera el derecho a recibir un certificado de asistencia al curso.

Además, el curso se complementará con unos talleres que los propios alumnos seleccionarán al final de la primera conferencia, y que son de carácter voluntario. Está previsto que se realicen en el 2º trimestre, en horario de tarde, de 16.30 a 19.30 hrs.

Los alumnos del módulo de Protocolo y relaciones públicas de 2º curso del ciclo superior de “Xestión, información y asistencia turística” se encargarán de la organización técnica y harán las labores de difusión del evento, presencialmente por las aulas, con cartelería impresa y a través de la web creada para gestionar las inscripciones y controlar asistencia.

El registro es obligatorio y las plazas limitadas!

Descarga aquí el programa del curso

Eventbrite - Curso sobre adquisición de competencias para el acceso al mercado laboral

Cartel del curso:

ideate con

Coordinación de Emprendemento

Os Departamentos de Orientación & Emprendemento, veñen a desenrrolar varias actividades o longo do curso para mellorar as aptitudes do alumnado de cara a saída ó mercado laboral.

Traballamos en conxunto para reforzar competencias claves que abren as portas das empresas e do emprendemento.

As nosas liñas de traballo son:

    • EIXE 1: SENSIBILIZAR E MOTIVAR, FOMENTAR ACTITUD EMPRENDEDORA para o que promovemos diferentes charlas e seminarios, ademáis da participación dos alumnos en diferentes concursos de ideas.
  • EIXE 2: POSTA EN VALOR DO VIVEIRO DE EMPRESAS  

Actividades do curso 2018/2019:

Preguntas frecuentes do alumnado sobre a FCT

Teño dereito a algunha axuda económica?

En que empresas se pode facer a FCT?

Cando se fai a FCT?

Que horario se fai na empresa?

Se no instituto hai vacacións, teño que ir á empresa?

Como se asignan as empresas?

Pódese cambiar de empresa unha vez comezada a FCT?

Pódese solicitar a exención da FCT?

Teño dereito a algunha axuda económica?

A Consellería de Educación aporta unha axuda económica para a realización da FCT á que se tén dereito sempre que o centro de traballo non estea no concello de Ferrol nin no concello de residencia do alumno.

Aínda que as contías poden variar, para a última convocatoria o importe da axuda foi de 2€ por xornada, é dicir, un total de 104€ para os ciclos medios e 96€ para os ciclos superiores; no caso de facer a FCT noutra Comunidade Autónoma, 200€; fóra do territorio español, variable en función do país.

En que empresas se pode facer a FCT?

A FCT pódese realizar en calquera empresa que estea disposta a recibir alumnado e na que sexa viable levar a cabo as actividades previstas segundo o ciclo de que se trate. As excepcións son que non pode haber unha relación familiar nin laboral entre o alumno e a empresa.

Dende o CIFP contáctase con empresas que xa colaboraran en ocasións anteriores pero tamén se intenta incorporar novas empresas interesadas en ter alumnado en prácticas.

Cando se fai a FCT?

A FCT faise unha vez superados todos os módulos e nalgún dos tres períodos previstos: abril-xuño, setembro-decembro ou xaneiro-marzo. Para a maioría dos alumnos dun determinado período coincidirán as datas de inicio e fin das prácticas, pero tamén pode haber algunha variación se a empresa o solicita.

Que horario se fai na empresa?

O horario será o que estableza a empresa, pero nunca poderá superar as 40 horas semanais. Este límite tamén se aplica en caso de ter que traballar en fin de semana.

Se no instituto hai vacacións, teño que ir á empresa?

Si. O alumno ten que facer o calendario laboral da empresa aínda que non coincida exactamente co calendario escolar.

Como se asignan as empresas?

Cada grupo de alumnos ten un profesor titor no CIFP que é o encargado de asignar unha empresa a cada estudante. Nesta asignación teranse en conta criterios como a adecuación das actividades da empresa ás características do alumno, a localización xeográfica ou a dispoñibilidade de medios de transporte públicos. Tamén se terán en conta as preferencias dos alumnos e poderanse utilizar as súas cualificacións como criterio obxectivo para establecer un orde de prioridade.

Pódese cambiar de empresa unha vez comezada a FCT?

Si. Hai varias causas posibles para o cambio de empresa, pero o caso máis habitual é o dun alumno que non estea a facer as tarefas que estaban previstas. O estudiante deberá informar ao seu titor no centro e será este quen teña que valorar a posibilidade de asignarlle unha nova empresa na que se poda realizar o resto do período de FCT.

Pódese solicitar exención da FCT?

A experiencia laboral acreditable de máis dun ano permite solicitar a exención da FCT. O titor do grupo será o encargado de comprobar que a documentación aportada acredita a realización de actividades relacionadas co ciclo.

No caso de ciclos con módulo de Proxecto a exención da FCT non implica a exención dese módulo, que haberá que desenvolver durante o período de FCT e nas condicións previstas.

Interesante servizo de préstamo de libros electrónicos

Parécenos moi interesante a iniciativa que a Deputación de A Coruña puxo en marcha para o préstamo de libros electrónicos aos usuarios das bibliotecas municipais do seu ámbito territorial e da que nos informan os nosos compañeiros da Biblioteca Municipal de Ferrol, unha das concernidas.

Deste xeito, calquera usuario da Biblioteca Municipal de Ferrol, maior de 14 anos, pode ler os libros ofertados na plataforma de préstamo de libros electrónicos http://ebook.dicoruna.es

En caso de querer acceder á devandita plataforma hai que achegar o nome, apelidos e máis conta de correo electrónico ao enderezo biblioteca@ferrol.es manifestado ademais a súa conformidade na cesión dos seus datos á Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña.

Aquí podedes acceder ao tríptico explicativo:

E_BookDeputacCoruña_PlataformaPréstamoTrípticoInformativo

Axudas FCT 2019

No DOG do 21/05/2019 publicouse a ORDE pola que se convocan as axudas económicas para a realización da FCT ou da FP dual.

Só ten dereito a axuda o alumnado que faga as prácticas en empresas de fóra do concello de Ferrol se non coincide co seu concello de residencia.

Os prazos para a solicitudes son

  • 22/05/2019 a 21/06/2019 para FP dual e FCT dos períodos xaneiro-marzo e abril xuño.
  • 14/10/2019 a 14/11/2019 para a FCT do período outubro-decembro.

A documentación xérase no centro e os participantes só teñen que asinar a solicitude.

Visita ao CESGA e a FP Innova do alumnado de SMR e ASIR

Visita do alumnado de SMR e ASIR ó CESGA e á FP Innova

O pasado mércores 8 de maio, o alumnado dos ciclos de Sistemas Microinformáticos e Redes e de Administración de Sistemas Informáticos en Rede realizou unha viaxe, con dobre obxectivo didáctico, a Santiago de Compostela.

En primeiro lugar, visitaron o CESGA (CEntro de Supercomputación de GAlicia) e, a continuación, o evento FP Innova, celebrado na Cidade da Cultura de Galicia.

Novas de Correspondentes 3.0

Esta semana temos novas relacionadas co emprendemento e o traballo como:

Tamén, ofrecemos información sobre actividades solidarias/campos de traballo para realizar en España, Italia e África.

E finalmente, descubrímosvos Eurodesk: unha rede europea que ofrece un servicio integral de información e orientación á xuventude. Podedes saber máis consultando o seu boletín mensual.

Premio “Jóvenes máshumano”

O Premio “Jóvenes máshumano” é unha iniciativa da Fundación máshumano cuxo obxectivo principal é fomentar e apoiar o Talento Socialmente Responsable da mocidade.

Máshumano lanza este premio en colaboración co  INJUVE a través dunha convocatoria pública aberta para a mocidade de idades comprendidas entre 14 e 30 anos que, co seu talento, capacidade de innovación e creatividade, desenvolvan solucións aos retos expostos en cada convocatoria, a través de proxectos viables e sustentables que respondan as demandas reais de empresas e entidades máis humanas.

Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sustentables que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, etc.

Esta convocatoria ten por obxecto a selección de proxectos empresariais para o seu  mentorización, formación e presentación no evento final, que se celebrará en novembro de 2019 en Madrid.

Os proxectos seleccionaranse en función de diversos criterios, tales como: o carácter innovador da proposta, viabilidade económica, escalabilidade e políticas de responsabilidade social corporativa aplicadas a toda a cadea de produción da empresa ou entidade.

Os proxectos deberán atoparse como mínimo en fase de prototipado (produto mínimo viable ou equivalente) e baseados en dar solucións aos retos expostos en cada unha das categorías.

Establécense as seguintes categorías de participación:
– Premio Especial O Corte Inglés á innovación ao servizo do retail: Ideas e proxectos enfocados a innovar no sector do  retail (produtos sustentables, produtos ou servizos que cubran necesidades sociais, ideas de negocio responsables no  retail…).
– Premio Especial Bankinter á mellor solución para a integración e mellora do benestar das persoas con capacidades diferentes: Aplicacións e ferramentas destinadas a mellorar a calidade de vida e a integración de persoas con capacidades diferentes (apps accesibles, saúde e benestar, deseño de espazos…).
– Premio especial Fundación  máshumano á innovación social: Ideas e proxectos enfocados a innovar no sector social (emprendemento social, voluntariado corporativo, empresas socialmente responsables…).

O prazo de presentación estará aberto ata o 30 de xuño de 2019 ás 24:00 h.

Máis información en https://premiomashumano.com/

Viaxes solidarias da Asociación “Viento Norte Sur”

A Asociación “Viento Norte Sur”, Punto de Información Xuvenil da Rexión de Murcia convoca as seguintes viaxes e actividades para este verán:

Viaxes solidarias

Viaxe solidaria a favor do orfanato Essaouira Darna – Marrocos.  Quenda I: 20-27 Xullo. Quenda II: 3-10 Agosto.
Senegal: apoio a nenos/as Talibés. 
 Quendas: 16 – 26 de xullo
Senegal: Convivencia entreculturas.  
Quendas: 3 – 13 de agosto

Actividades

Campamentos  Viejóvenes +30: Menorca e Formentera. Liña de actividades ata 36 anos. A convocatoria está aberta a mozas e mozos de toda España.
Formentera: do 7 ao 14 de agosto de 2019.
Menorca: 20 – 29 de xullo e do 17 ao 26 de agosto.  
Requisitos: Poden inscribirse todas aquelas persoas maiores de 18. Os menores poderán ir acompañados dun dos seus pais ou titor/a legal.

Máis información: https://www.vientonortesur.org/campamentos-viejovenes/

Sortean unha praza para unha viaxe solidaria a Marrocos ou para o campamento de Menorca. 
Para participar no sorteo:  https://www.facebook.com/vientonortesur.org/photos/a.1527630600811622/2292573947650613/?type=3&theater

PIJ Viento Norte Sur
www.vientonortesur.org

Dúas prazas en Italia no Corpo de Solidariedade Europeo

A Oficina de inforamción Xuvenil de Ribadavia. OMIX, busca dúas persoas participantes para un Corpo de Solidariedade Europeo (CSE) nas actividades propostas nos 5 centros de día cos que conta a cooperativa social Stranaidea en Italia.

O Corpo Europeo de Solidaridade ven a substituir o que anteriormente se coñecía como Servizo de Voluntariado Europeo.

O lugar de realización será en Turín, en Italia do 06/09/2019 ao 30/08/2020.

O proxecto consiste en colaborar con diferentes tipos de persoas, as actividades a realizar serán:
– Actividades deportivas, musicais, de socialización, artesanía, etc, con rapaces/as e adultos con discapacidade en centros sciais.
– Actividades con meniños/as de 0-3 é 4-6 anos en escolas infantís.
– Proxectos de teatro social e comunitario cá comunidade local (xuventude, adultos, persoas con discapacidade, etc.
– Actividades con persoas en risco de exclusión social (xardinería, cociña, pintura, limpieza, etc.)

O prazo de solicitude estará aberto ata o 18 de Maio.

Para máis información: omix.ribadavia@gmail.com 
www.omixribadavia.wordpress.com 
Teléfono: 988 477 101

Proxecto Hélice

O Proxecto Hélice é unha iniciativa a cargo do Organismo Internacional de Mocidade para Iberoamérica e a Asociación Cultural Meninas  Cartoneras no marco do Pacto Mocidade 2030.

Consiste nun curso de Emprendemento Cultural en formato  MOOC a cuxos contidos se poden acceder de forma aberta, gratuíta e  online na plataforma  MiríadaX:
https://miriadax.net/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-2-edicion-/inicio  
O programa completo consta de dez módulos impartidos por profesionais con experiencia na posta en marcha de emprendementos e por emprendedores que tiveron éxito no ámbito cultural, e desenvolverase ao longo de seis semanas, entre o 6 de maio e o 16 de xuño.

O obxectivo do contido do curso é o de proporcionar ferramentas técnicas e ideas crave para poñer en marcha un emprendemento cultural. O curso ten unha orientación eminentemente práctica para que as e os inscritos poidan aplicar todos os coñecementos ao seu proxecto persoal, e ao terminar o curso a ou o alumno poida concretar a súa idea empresarial.

Os sete primeiros módulos, comúns a todas as persoas que se inscriban, traballan as áreas e pasos necesarios que compoñen unha empresa no ámbito da cultura: Contabilidade básica, como crear un Plan de Negocio, Comunicación e difusión a través de medios convencionais e redes sociais, como solicitar e obter Axudas e subvencións,  Asociatividad e  networking, un módulo relacionado coa organización de Cooperativas e outro no que se inclúen entrevistas e información de casos de emprendementos exitosos no ámbito cultural.

O último módulo deseña un itinerario en función dos intereses de cada alumna ou alumno: un módulo centrado nos proxectos de artes escénicas, outro de audiovisuais e outro do sector editorial, a elixir un. Todos eles impártense por artistas ou profesionais en activo, o que proporciona unha visión dun caso práctico real.

https://proyectohelice.org/que-es/

https://miriadax.net/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-2-edicion-/inicio

Recuperación e Utilización Educativa de Vilas Abandonadas

O Ministerio de Educación convoca o programa “Recuperación e utilización educativa de vilas abandonadas” de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalaxara).

Quen pode participar? Alumnos que cursen:
3º e 4º de ESO
Formación Profesional Básica
Ciclos formativos de Grao Medio de Formación Profesional
Ciclos formativos de Grao Medio de Ensinanzas Artísticos
Bacharelato

Convócanse 700 prazas coa seguinte distribución por quenda e pobo:

Alumnos de 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria, de Formación Profesional Básica con idades comprendidas entre os 15 e 16 anos, un total de 2 semanas distribuídas como segue: 
1ª quenda: do 7 ao 13 de xullo, cun total de 175 alumnos. Reservaranse as seguintes prazas: Alumnado xeral: 67 en  Granadilla, 43 en  Umbralejo e 45 en  Búbal.
Alumnado  MUFACE: 5 en  Granadilla, 5 en  Umbralejo e 3 en  Búbal.
Alumnado de Seccións Españolas de centros da Unión Europea: 3 en  Granadilla, 2 en  Umbralejo e 2 en  Búbal.

3ª quenda: do 21 ao 27 de xullo, cun total de 175 alumnos. Reservaranse as seguintes prazas: Alumnado xeral: 67 en  Granadilla, 43 en  Umbralejo e 46 en  Búbal.
Alumnado  MUFACE: 5 en  Granadilla, 5 en  Umbralejo e 2 en  Búbal.
Alumnado de Seccións Españolas de centros da Unión Europea: 3 en  Granadilla, 2 en  Umbralejo e 2 en  Búbal.

Alumnos de Bacharelato, Ciclos formativos de Grao Medio de Formación Profesional, Ciclos formativos de Grao Medio de Ensinos Artísticos con idades comprendidas entre os 17 e 18 anos, un total de 2 semanas distribuídas como segue:

2ª quenda: do 14 ao 20 de xullo, cun total de 175 alumnos. Reservaranse as seguintes prazas: Alumnado xeral: 67 en  Granadilla, 43 en  Umbralejo e 45 en  Búbal.
Alumnado  MUFACE: 5 en  Granadilla, 5 en  Umbralejo e 3 en  Búbal.
Alumnado de Seccións Españolas de centros da Unión Europea: 3 en  Granadilla, 2 en  Umbralejo e 2 en  Búbal.

4ª quenda: do 28 de xullo ao 3 de agosto, cun total de 175 alumnos. Reservaranse as seguintes prazas:
Alumnado xeral: 67 en  Granadilla, 43 en  Umbralejo e 46 en  Búbal.
Alumnado  MUFACE: 5 en  Granadilla, 5 en  Umbralejo e 2 en  Búbal.
Alumnado de Seccións Españolas de centros da Unión Europea: 3 en  Granadilla, 2 en  Umbralejo e 2 en  Búbal.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de maio de 2019

Máis información no BOE do 26  de abril de 2019 e en:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares.html