Atención, houbo cambios no número e as datas do curso da familia de Comercio e Marketing!

Están xa concedidos e comezarán a impartirse a partir do vindeiro mes de marzo, os novos cursos AFD para este ano 2021. Trátase de catro accións formativas dirixidas a persoas desempregadas e do ámbito de catro das nosas familias profesionais.

  • 2020/000181 ADGG0108 Asistencia á dirección, da familia de Administración e Xestión. Impartirase do 1 de marzo de 2021 ao 27 de setembro de 2021.
  • 2020/000183 IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión, da familia de Informática e Comunicacións. Impartirase do 3 de marzo de 2021 ao 28 de outubro de 2021.
  • 2020/000184 EOCO0118 Representación de proxectos de edificación, da familia de Edificación e Obra Civil. Impartirase do 2 de marzo de 2021 ao 1 de outubro de 2021.
  • 2020/000265 COMP0108 Implantación e animación de espazos comerciais, da familia de Comercio e Marketing. Impartirase do 7 de abril de 2021 ao 30 de xullo de 2021.

As datas e horas de cadansúa proba son:

  • 2020/000181 ADGG0108 Asistencia á dirección: xoves 25 de febreiro de 2021 ás 16:30h.
  • 2020/000183 IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión: mércores 24 de febreiro de 2021 ás 16:30h.
  • 2020/000184 EOCO0118 Representación de proxectos de edificación: mércores 24 de febreiro de 2021 ás 16:30h.
  • 2020/000229 COMP0108 Implantación e animación de espazos comerciais: xoves 25 de marzo de 2021 ás 16:30h.