Xa se coñece a listaxe provisional de solicitudes para o ciclo medio de FP dual de Comercialización de produtos alimentarios.

Tamén podes consultar a listaxe provisional de solicitudes para o ciclo superior de FP dual de Asistencia á dirección.

Nestes casos falamos de solicitudes onde o Rodolfo Ucha Piñeiro foi o centro elixido en primeira opción.

Pero se queres unha información máis completa das listaxes provisionais de solicitudes de FP dúal na convocatoria ordinaria do ano 2019, consulta este enlace.