Nos seguintes enlaces poderás ver de forma esquematizada, e segundo sexa o teu caso, como facer o proceso de admisión e matrícula para cursar FP no vindeiro ano académico 2024-2025.

O proceso de admisión comeza o luns 24 de xuño de 2024. Pódense consultar deseguido os calendarios de cada caso.

Oferta ordinaria

Prazos de admisión e matrícula para ciclos medios e superiores da Oferta ordinaria

1º CURSO

(MOI IMPORTANTE: INCLÚE PERSOAS QUE TEÑAN QUE REPETIR 1º CURSO POR PRIMEIRA VEZ NO CENTRO)
INSTRUCIÓNS
2º CURSO CON PRAZA GARANTIDA – AQUEL ALUMNADO QUE ESTEA NUN DOS SEGUINTES CASOS:

– CURSOU 1º CURSO NESTE CENTRO E ACCEDE A 2º CURSO DO MESMO CICLO
– REPITE 2º CURSO DO MESMO CICLO POR PRIMEIRA VEZ
INSTRUCIÓNS
2º CURSO SEN PRAZA GARANTIDA – AQUEL ALUMNADO QUE ESTEA NUN DOS SEGUINTES CASOS:

– ACCEDE A 2º CURSO DENDE UN CICLO DIFERENTE
ACCEDE A 2º CURSO PROCEDENTE DOUTRO CENTRO EDUCATIVO
REPITE 2º CURSO POR PRIMEIRA VEZ
INSTRUCIÓNS

Oferta modular

Prazos de admisión e matrícula para ciclos medios e superiores da Oferta modular

MODALIDADE A DISTANCIAINSTRUCIÓNS

FCT e/ou Proxecto

Prazo de matrícula: na primeira semana completa de setembro

INSTRUCIÓNS

FP Básica

Prazos de admisión e matrícula específicos para FP Básica

(A ADMISIÓN PARA ALUMNADO DE 1º CURSO É TRAMITADA POLO CENTRO DE ORIXE)
ALUMNADO DO CENTRO QUE:
– REPITE 1º CURSO POR PRIMEIRA VEZ
ACCEDE A 2º CURSO DENDE 2º CURSO
– REPITE 2º CURSO POR PRIMEIRA VEZ
INSTRUCIÓNS

FP Dual

Prazos de admisión e matrícula específicos para FP Dual intensiva

INSTRUCIÓNS

Cursos de especialización

Prazos de admisión e matrícula específicos para Cursos de especialización

INSTRUCIÓNS

Máis información na web de FP da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral