Nos seguintes enlaces poderás ver de forma esquematizada, e segundo sexa o teu caso, como facer o proceso de admisión e matrícula para cursares FP no vindeiro ano académico 2023-2024.

O proceso de admisión comeza o venres 23 de xuño de 2023, agás para a FP Básica que comeza o luns 26 de xuño de 2023. Consulta os calendarios completos para cada caso.

Réxime ordinario

Prazos de admisión e matrícula para ciclos medios e superiores no Réxime ordinario

1º CURSO
(MOI IMPORTANTE: INCLÚE PERSOAS QUE TEÑAN QUE REPETIR 1º CURSO POR PRIMEIRA VEZ NO CENTRO)
INSTRUCIÓNS
2º CURSO DO MESMO CICLO CURSADO EN 1º NESTE CENTRO
(MOI IMPORTANTE: INCLÚE PERSOAS QUE TEÑAN QUE REPETIR 2º CURSO POR PRIMEIRA VEZ NO CENTRO)
INSTRUCIÓNS
2º CURSO PROCEDENTE DUN CICLO DISTINTO OU DOUTROS CENTROSINSTRUCIÓNS

Réxime para as persoas adultas

Prazos de admisión e matrícula para ciclos no Réxime para as persoas adultas

DISTANCIAINSTRUCIÓNS

FCT e Proxecto

Prazo de matrícula: na primeira semana completa de setembro

INSTRUCIÓNS

FP Básica

Prazos de admisión e matrícula específicos para FP Básica

A ADMISIÓN PARA ALUMNADO DE 1º CURSO É TRAMITADA POLO CENTRO DE ORIXE
ALUMNADO DO CENTRO QUE ACCEDE A 2º CURSO DENDE PRIMEIRO, OU QUE REPITE SEGUNDO POR PRIMEIRA VEZINSTRUCIÓNS

FP Dual

Prazos de admisión e matrícula específicos para FP Dual

INSTRUCIÓNS

Cursos de especialización

Prazos de admisión e matrícula específicos para Cursos de especialización

INSTRUCIÓNS

Máis información na web de FP da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral